Projekt Wszechstronny Absolwent 2

Zwiększenie szans na rynku pracy dla 1226 uczniów z 11 toruńskich szkół zawodowych

ROZWIJAJ SWOJE KOMPETENCJE, ZDOBYWAJ DOŚWIADCZENIA

Założenia i cele projektu:

Projekt jest realizowany w terminie 1.04.2019 r. – 30.08.2022 r. Celem jest zwiększenie szans na rynku pracy 1226 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży lub praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 31 nauczycieli.   Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

Planowane kursy dla uczniów: 

♦ Flight Attendant Introduction Course dla 20 osób 

♦ „Zakochaj się w Toruniu” – podstawy przewodnika po Toruniu dla 20 osób 

♦ Kurs barmański 

♦ Prawo jazdy kat. B  

♦ Kursy cukiernicze dla 20 osób 

♦ Kurs ,,Dietetyk” dla 20 osób

♦ Kurs Carving dla 10 osób 

♦ Kurs animatora czasu wolnego dla 10  osób 

♦ Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy/praktykę zawodową w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł.  

Wszelkich  informacji związanych  z realizacją projektu  udziela wicedyrektor szkoły p. Monika Sylwestrzak – Buczyńska (pokój 102, I piętro).  

Projekty

GALERIA

Skip to content