Historia szkoły

Kształcimy w zawodach Technik Żywienia, Technik Hotelarstwa, Technik Obsługi Turystycznej, Kucharz oraz Cukiernik

1946

Historia Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich sięga 1946 roku. Pierwszym dyrektorem szkoły została dr Zofia Szczepkowska. Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki 4. 3 września 1946 roku powołano 3-letnie Gimnazjum Gospodarcze i Liceum Gospodarcze. W pierwszym roku szkolnym naukę pobierało 131 dziewcząt. Program nauczania obejmował zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe m. in.: rachunkowość, organizację gospodarstwa domowego, estetykę, higienę, przetwórstwo, sporządzanie posiłków, szycie, pranie oraz porządki.

W roku szkolnym 1948/49 zmieniono nazwę szkoły na Państwowe Liceum Przemysłu Gastronomicznego, a w roku szkolnym 1950/51 utworzono 2-letnią Szkołę Zasadniczą Przemysłu Gospodarczego oraz 4-letnie Państwowe Technikum Gastronomiczne. W sierpniu 1951 roku obowiązki dyrektora przejęła Zofia Skórska. We wrześniu tegoż roku szkoła zmieniła nazwę na Technikum Gastronomiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1952 roku szkołę przeniesiono na ul. Sienkiewicza 29. W latach 1957-64 szkoła kształciła w ramach 3-letniej Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w specjalnościach: gospodarstwo domowe i zbiorowe, kelner. Powołano także klasę kształcącą fryzjerów, a w ramach Technikum Gospodarczego, później Technikum Gastronomicznego kształcono w specjalności technik technologii żywienia. 3 września 1946 roku powołano 3-letnie Gimnazjum Gospodarcze i Liceum Gospodarcze. W pierwszym roku szkolnym naukę pobierało 131 dziewcząt. Program nauczania obejmował zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe m. in.: rachunkowość, organizację gospodarstwa domowego, estetykę, higienę, przetwórstwo, sporządzanie posiłków, szycie, pranie oraz porządki. W roku szkolnym 1948/49 zmieniono nazwę szkoły na Państwowe Liceum Przemysłu Gastronomicznego, a w roku szkolnym 1950/51 utworzono 2-letnią Szkołę Zasadniczą Przemysłu Gospodarczego oraz 4-letnie Państwowe Technikum Gastronomiczne.

W sierpniu 1951 roku obowiązki dyrektora przejęła Zofia Skórska. We wrześniu tegoż roku szkoła zmieniła nazwę na Technikum Gastronomiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1952 roku szkołę przeniesiono na ul. Sienkiewicza 29. W latach 1957-64 szkoła kształciła w ramach 3-letniej Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w specjalnościach: gospodarstwo domowe i zbiorowe, kelner. Powołano także klasę kształcącą fryzjerów, a w ramach Technikum Gospodarczego, później Technikum Gastronomicznego kształcono w specjalności technik technologii żywienia.

Rok szkolny 1968/69 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora szkoły – został nim Czesław Moskal, który pełnił tę funkcję do 1989 roku. W 1976 roku nadano istniejącym szkołom nazwę Zespół Szkół Gastronomicznych. W latach 1983-1991 funkcjonowała 2-letnia Szkoła Przysposabiająca do Zawodu kształcąca z zawodzie kucharz oraz 2-letnie Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik technologii żywienia.

W 1989 roku w drodze konkursu został wybrany nowy dyrektor – Tadeusz Wróblewski. W tym czasie szkoła uzyskała piętrowy budynek przy ul. Fałata. W 1992 roku warsztaty szkolne zostały przeniesione na Plac św. Katarzyny 9.

W roku 2002 reforma systemu oświaty w naszym kraju objęła objęła szkolnictwo ponadgimnazjalne. Utworzona została 2-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, kształcąca w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz 4-letnie Technikum Gastronomiczne, kształcące w zawodach: kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego. Od roku szkolnego 2003/2004 dokonywano naboru do klasy w zawodzie technik technologii żywności; powstało wtedy również Technikum Uzupełniające Nr 3 na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcące w zawodach kucharz, technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Historia szoły

Zmiana siedziby szkoły.

W 2004 roku szkoła otrzymała nową siedzibę przy ul. Osikowej 15. Z dniem 1 września 2005 roku do szkoły zostało przyłączone Technikum Hotelarskie i Policealne Studium Zawodowe. Placówkce nadano nazwę ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W TORUNIU. Technikum Hotelarskie funkcjonowało w Zespole Szkół Nr 3 w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 224/226 od 1 września 1992 roku do 31 sierpnia 2005 roku. Dyrektorem szkoły od 1993 roku do czasu przyłączenia do Zespołu Szkół Gastronomicznych był dr Eugeniusz Suwiński.

Historia szkoły

Szkoła dziś

W 2011 roku w drodze konkursu został wybrany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Roman Wojda. Obecnie Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich kształci w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, kucharz i cukiernik.

BEAUTIFUL VIEWS OF US

OUR GALLERY

Skip to content