Projekt Bliżej Pracodawcy

Kształcimy w zawodach Technik Żywienia, Technik Hotelarstwa, Technik Obsługi Turystycznej, Kucharz oraz Cukiernik

ROZWIJAJ SWOJE KOMPETENCJE, ZDOBYWAJ DOŚWIADCZENIA

Założenia i cele projektu

Rusza kolejna rekrutacja do projektu „Bliżej pracodawcy”. Rekrutacja trwa od od 19.12.2022 r. do 20.01.2023 r.
W ramach projektu zostały zaplanowane różne kursy zawodowe, staże i praktyki zawodowe oraz kurs na prawo jazdy kat.B – szczegóły znajdziecie w harmonogramie.
W harmonogramie macie podane m.in. nazwy kursów, daty dot. rekrutacji i realizacji, miejsce, zawody, dla których danych kurs będzie realizowany.
Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić następujące dokumenty
• Formularz zgłoszeniowy ucznia;
• Dane uczestnika projektu – ucznia;
• Oświadczenie uczestnika projektu;
• Zaświadczenie ze szkoły.
Ważne!
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Dokumenty możecie pobrać ze strony internetowej szkoły lub zgłosić się do sekretariatu.
Można wpisać tylko nazwę 1 kursu (jeżeli ktoś obawia się, że może się nie dostać to proszę ołówkiem dopisać nazwę drugiego kursu, którym jesteście zainteresowani). W pliku kryteria rekrutacji uczniów znajdują się informację co jest brane pod uwagę i ile puntów możecie uzyskać.

Wypełniony dokumenty należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do 20.01.2023 r. do M.Sylwestrzak-Buczyńskiej pok.102 lub do sekretariatu dyrektora. Informacji udziela M.Sylwestrzak-Buczyńska

Kursy maturalne w ramach projektu:

Kursy zawodowe w ramach projektu:

ZOBACZ NASZ WYJAZD

GALERIA

Skip to content